Make your own free website on Tripod.com

FIZIK

Hai rakan-rakan, untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang subjek ini, silalah melawat ke laman web berikut. Selamat belajar!!!

AM

1. http://geocities.com/TheTropics/Shores/5055/

2. http://www.geocities.com/Athen/Delpi/9965/fizikspm.html

3. http://www.yahoo.com/science/physics/education


MOMENTUM  LINEAR

1.
http://www.geocities.com/Athens/Delphi/8045/

 

KUANTITI FIZIK

1.http://www.physics.uoguelph.ca/tutorials/dimanaly/

2.http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html

 

ALAT-ALAT PENGUKUR

1.http://antoine.fsu.umd.edu/chem/senese/101/measurement/

 

VEKTOR

1.http://www.explorescience.com/vector.htm

 

KINEMATIK

1.http://library.advanced.org/10796/ch2/ch2.htm

 

DINAMIK

1.http://www.explorescience.com/momofl.htm

 S

HABA

1.http://www.astro.virginia.edu/~eww6n/physics/HeatCapacity.htm

2.http://www.esu.edu/geog/geog220/vapor.html

 

ATOM DAN TENAGA NUKLEAR

1.http://www.iop.org/Physics/Electron/Exhibition/section1/atomic.html

 

OPTIK

1.http://www.explorescience.com/prism.htm

 

GELOMBANG

1.http://library.advanced.org/10796/ch8/ch8.htm

2.http://www.explorescience.com/interfer.htm

3.http://hyperion.advanced.org/19537/

4.http://theory.uwinnipeg.ca/physics/light/index.html

 

KEELEKTRIKAN

1.http://library.advanced.org/10796/ch11/ch11.htm

2.http://tqd.advanced.org/2763/index.html

 

KEELEKTROMAGNETAN

1.http://www.howstuffworks.com/motor.htm

 

OSILOSKOP SINSR KATOD

1.http://www.lhs.berkeley.edu/osci.html

 

PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER

1.http://www.mit.edu:8001/people/tairan/6371/node1.htm

 

Nota:

Sekiranya anda mempunyai maklumat tentang laman web yang ada kaitan dengan subjek ini, sila maklumkan kepada Cyber Team Bijak@Cemerlang. Terima Kasih.