Make your own free website on Tripod.com

INFO Y2KPC Tepati Y2K
Ada enam perkara utama bagi memastikan PC anda menepati Y2K, iaitu cip Bios, Sistem operasi, runtime library, aplikasi ( berasaskan Dos atau windows ), sebarang kod khas dan antaramuka data.

 

Menguji Y2K
Anda ingin menguji sama ada PC anda menepati Y2K? Apa kata anda cuba ACCUTE-DATE Year 200 Fix. Utuliti ini akan menguji dan memastikan jam masa nyata ( real-time clock ) Bios PC serasian IBM menggunakan Windows 95/98 bebas daripada sebarang masalah yang mungkin timbul. ACCUTE-DATE menguji sekurang-kurangnya lima jenis masalah utama Y2K yang berpunca daripada jam masa nyata Bios. Versi percubaan utiliti ini boleh dipindah turun daripada laman web http://www.tryandbuy.com/product.asp?1=773&bo=yahoo

 

Tarikh Kritikal Menepati Y2K
Komputer anda menepati Y2K? Anda yakin dengan persoalan itu? Apapun jawapan anda, pastikan pengendalian operasi dan aplikasi tidak akan mengahadapi masalah pada tarikh bi bawah ini.

Jumaat 31/12/1999
Sabtu 01/01/2000
Isnin 28/02/2000
Selasa 29/02/2000
Rabu 01/03/2000

 

Garis Panduan Penyelesaian masalah Y2K
Garis panduan ini adalah bertujuan untuk memberi penerangan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah Y2K.
www.moe.gov.my/garisy2k.htm

 

Menghadapi Masalah Y2K
Maklumat cara mengahadapi masalah Y2K.
www.ukm.my/ukm/seminar/y2k/sanudin/index.htm

 

Penyelesaian Masalah Y2K
Ruang ini disediakan untuk memudahkan agensi/syarikat mendapat kemudahan/perkhidmatan mengenai penyelesaian masalah.
kpun.gov.my/kpunhome/Y2K.html

 

Y2K Malaysia
Maklumat terkini mengenai kaedah untuk menangani masalah Y2K di Malaysia. www.y2k.gov.my/misc/letter.htm