MATEMATIK TAMBAHAN
Hai rakan-rakan, untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang subjek ini, silalah melawat ke laman web berikut. Selamat belajar!!!


AM

1.http://www.math.utep.edu/sosmath

2.http://www.tc.cornell.edu/Edu/MathSciGateway/math.html

 

GEOMETRI KOORDINAT

1.http://scripps.edu/pub/olson-web/papers/sph/node3.html

 

PERSAMAAN KUADRATIK 

1.http://id.mind.net/~zona/mmts/miscellaneousMath/quadraticFormula/
quadraticFormula.html

 

FUNGSI  KUDRATIK 

1.http://www.np.ac.sg/~bms/QuadEqns/7-4GrQu.htm

 

INDEKS DAN LOGARITMA

1.http://www.np.ac.sg/~bms/Exp_log/Exponent.htm

 

PERSAMAAN SERENTAK 

1.http://www.dmu.ac.uk/In/library/teams/oct95_help.html

2.http://isb.sdnp.org.pk/m101-105.html

 

PENGAMILAN

1.http://www.integrals.com

2.http://www2.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/kenny/papers/dx.html

 

FUNGSI TRIGONOMETRI

1.http://archives.math.utk.edu/visual.calculus/2/trig.1/

 

TABURAN KEBARANGKALIAN 

1.http://www.hofstra.edu/~matscw/Summary6.html

 

KEBARANGKALIAN DAN STATISTIK 

1.http://www.hofstra.edu/~matscw/cprob/cprobintro.html

Nota:

Sekiranya anda mempunyai maklumat tentang laman web yang ada kaitan dengan subjek ini, sila maklumkan kepada Cyber Team Bijak@Cemerlang. Terima Kasih.