BAHASA MELAYU

Hai rakan-rakan, untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang subjek ini, silalah melawat ke laman-laman web berikut. Selamat belajar!!!


SIMPULAN BAHASA, PERUMPAMAAN, PEPATAH, BIDALAN

1. http://www.geocities.com/Vienna/Opera/2340/

 

TATABAHASA

1. https://members.tripod.com/~aliweb2/tata.html

2. http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7079/bmtb/html

3. http://www.myweb.com.my/~cyberv/pmrbm/pmbm2opt.htm ( PMR )

4. https://members.tripod.com/~nita_73/Kata_Homograf.html

5. http://www.geocities.com/Athens/Agora/3439/di.html

6. http://www.geocities.com/Athens/Agora/3439/ialah.html

 

PEMAHAMAN

1. http://www.tmsol.com.my/pmr/bm/bm140.htm ( PMR )

 

KARANGAN

1. http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7079/bmkr.html

2. http://www.myweb.com.my/~cyberv/cyberguru/cgpmbmes.htm ( PMR )

3. http://www.tmsol.com.my/spm/bm/krg140.htm

4. http://www.tmsol.com.my/spm/bm/krg142.htm

5. https://members.tripod.com/~nita_73/soalan_karangan.html

6. http://www.student.toplinks.com/hp/pcghs/karangan.htm

 

RUMUSAN

1. http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7079/bmru.html

2. http://www.tmsol.com.my/spm/bm/147-bmsp.htm

3. http://www.tmsol.com.my/spm/bm/148-bmsp.htm

 

PROSA MODEN

1. http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7079/bmpm.html

 

PROSA KLASIK

1. http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7079/bmpk.html

 

SAJAK

1. http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7079/bmps.html

 

LISAN

1. http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7079/bmli.html

 

SOALAN PMR BAHASA MELAYU

1. https://members.tripod.com/~aliweb2/soalan01.html

 

SOALAN SPM BAHASA MELAYU

1. http://www.geocities.com/CollegePark/Library/7079/bmjul99s.html

2. http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/9317/BM2.html

3. http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/9317/BM1.html


Nota:

Sekiranya anda mempunyai maklumat tentang laman web yang ada kaitan dengan subjek ini, sila maklumkan kepada Cyber Team Bijak@Cemerlang. Terima Kasih.