BIOLOGI

Hai rakan-rakan, untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang subjek ini, silalah melawat ke laman-laman web berikut. Selamat belajar!!!


AM

1.http://www.tm.net.my/edu/tmsol/arkib/sains/1998/Biologi/arkibbiologi.html

2.http://dir.yahoo.com/Science/Biology

 

SEL SEBAGAI UNIT FUNGSI ASAS

1.http://tqd.advanced.org/3564/

2.http://photoscience.la.asu.edu/photosyn/education/learn.html

3.http://www.inform.umd.edu/PBIO/wolniak/wolniakmitosis.html

 

MAKANAN DAN NUTRISI

1.http://navigator.tufts.edu/

2.http://chorus.rad.mcw.edu/index/4.html

 

 RESPIRASI DAN KEHIDUPAN

1.http://aj.encyclopedia.com/articles/10909.html

 

PENGURUSAN ALAM SEKITAR

1.http://www.envirolink.org/search

2.http://www.indirect.com/www/dhixson/earth.html

3.http://www.ecology.com

 

KESIHATAN DIRI DAN MASYARAKAT

1.http://www.cdc.gov/health/diseases.htm

 

KESIHATAN SEDUNIA

1.http://www.who.ch

2.http://www.ilo.org/

3.http://www.cnn.com/WORLD/9604/04/cnnp_chernobyl/index.html

 

PENGAWALAN DAN PENYENGGARAAN BENDALIR BADAN

1.http://pavlov.psyc.queensu.ca/target/

 

PERGERAKAN DAN KORDINASI

1.http://www.nof.org/BoneHealth.html

2 http://faculty.washington.edu/chudler/neurok.html

 

PEMBIAKAN

1.http://www.infoplease.com/ce5/CEO43782.html

2.http://www.advancedfertility.com/index.html

 

VARIASI DAN KETURUNAN

1.http://www.calarts.edu/~xxchrom/

 

 PERTUMBUHAN

1.http://telework.ucdavis.edu/growth10/

2.http://encarta.msn.com/index/conciseindex/49/04904000.htm

 

Nota:

Sekiranya anda mempunyai maklumat tentang laman web yang ada kaitan dengan subjek ini, sila maklumkan kepada Cyber Team Bijak@Cemerlang. Terima Kasih.