KIMIA
Hai rakan-rakan, untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang subjek ini, silalah melawat ke laman web berikut. Selamat belajar!!!

 

JIRIM

1.http://hyperion.advanced.org/3659

2.http://carlton.paschools.pa.sk.ca/chemical/molemass

 

JADUAL BERKALA DAN STRUKTUR ATOM

1.http://www.chemicalelements.com

2.http://www.intercorr.com/periodic/perd_term.htm

 

IKATAN KIMIA

1.http://hyperion.advanced.org/3659/structures

 

ASID DAN BES

1.http://www.miamisci.org/ph/default.html

2.http://www.duke.edu/~pirre001/acidsandbases.htm

 

PETROLEUM DAN HIDROKARBON

1.http://www.towson.edu/~sweeting/orgrxs/alkane/alkanerx.htm

 

BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI

1.http://www.nandesign.com/metals.htm

2.http://www.dynacer.co.uk/property.htm

3.http://www.plasticsusa.com/matchar.html

4.http://www-sci.lib.uci.edu/SEP/CTS/Polymers.html

 

BAHAN KIMIA UNTUK PERTANIAN

1. http://www.romic.com/rhonda/pest.html

2.http://www.geocities.com/Heartland/Ranch/4805/diagram.html

3.http://environment.miningco.com/msubpst.htm

 

GARAM

1.http://www.infoplease.com/ce5/CEO045694.html

 

KADAR TINDAK BALAS

1.http://chemed.chem.purdue.edu/~genchem/topicreview/bp/ch22/rateframe.html

 

TERMOKIMIA

1.http://www.westga.edu/~chem/courses/chem121s/121_06/

2.http://tqd.advanced.org/3310/nographics/textbook/u05s02.html

 

BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA

1.http://www.chemistry.co.nz/introduction.htm

 

Nota:

Sekiranya anda mempunyai maklumat tentang laman web yang ada kaitan dengan subjek ini, sila maklumkan kepada Cyber Team Bijak@Cemerlang. Terima Kasih.